Начало
Централен офис
Национ. структура
Предлагани ТПС
Центрове
Ред за получаване
Коментари
Въпроси/Отговори
Поръчки
Работа

Тук можете да намерите отговорите на някои често задавани въпроси


Съдържание


Как мога да получа ТПС ?

1. Направление от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.

2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол. - за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. - за антидекубитални дюшеци и възглавници: Медицински протокол от специализирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

3. Медицинския протокола се подава заедно с Молба-декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.

4. До 7 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по Ваша банкова сметка/по избор/.

5. С получената сума заповядайте за избор, тестване и получаване на висококачеставен продукт на MEYRA в някой от нашите шоу-руми /вижте линка-Контакти/. Единствено при нас ще намерите богата гама от индивидуални и ергономични медицински изделия, помощни средства и приспособления на MEYRA - Германия, отговарящи на най-високите световни стандарти и многократно награждавани на международните изложения за високотехнологични иновации и достижения.

N.B. Ако имате издаден Медицински протокол от ЛКК - можете да закупите веднага медицинското изделие със собствени средства, като полагащата Ви се сума/до лимита на помощта от ДСП/ ще Ви бъде възстановена в кратки срокове от Социалната служба срещу представяне на издадените Ви от нашата фирма фактура и приемо-предавателен протокол.

Обратно в началото

Какво ТПС могат да изпишат?

Инвалидна количка- от неврологична, хирургична, ортопедична,онкологична ЛКК в МБАЛ или ТЕЛК /РЕЛК/.
Комбиниран стол, тоалетен стол и стол за баня – същите комисии
Антидекубитален дюшек и възглавница - неврологична,онкологична ЛКК в УМБАЛ
Слухови апарати - прави се аудиограма и се изписва от ЛКК по УНГ в МБАЛ
Ларингофон - ЛКК по УНГ в УМБАЛ
Гръдна епитези и перуки - онкохирургична ЛКК в МБАЛ
Протезни рула, протезни чорапи, протективни чорапи - ортопедична ЛКК
Бастуни,патерици,проходилки – от неврологична, хирургична, ортопедична ЛКК в ДКЦ по местоживеене
Обратно в началото

Защо е толкова сложна процедурата по изписване на ТПС?

Такава е нормативната уредба утвърдена от МТСП.
Обратно в началото

Кой може да изписва ТПС ?

ТПС могат да изписват ЛКК - неврологична,хирургическа,онкологична,ортопедична,УНГ.
Обратно в началото

Какво може да получи един инсултно болен?

На един инсултно болен могат да се изпишат инв.количка,комбиниран стол, тоалетен стол, стол за баня антидекубитален дюшек, антидекубитална възглавница,проходилка,четириопорен бастун,масичка за инвалидна количка.
Обратно в началото

Кога могат да се получат ТПС ?

С готовите документи могат веднага да се получат от Сдружение “Здраве за всички”
Обратно в началото


Copyright © 2005 Сдружение "Здраве за всички"